Praktiske oplysninger

Her finder du praktiske oplysninger om Alligatorløbet 2017.

Løbsperiode

Lørdag 4. februar 2017 cirka kl. 14:00 til søndag 5. februar cirka klokken 17. Vi starter og slutter på Helsingør Banegård.

Pris

Pris for deltagelse er 750 kr/sjak. Betaling skal først ske når I har fået besked om at sjakket er kvalificeret. Betaling kan ske til MobilePay 28401927 eller til konto 1551 8154066 i Danske Bank. Husk at angive jeres selvvalgte sjaknavn på indbetalingen! 
I prisen indgår:

 • Alle nødvendige materialer I ikke selv skal medbringe
 • Transport fra Helsingør til og fra Sverige
 • Transporten under Alligatorløbet er – rundhåndet – indeholdt i deltagerprisen
 • Muligheden for at blive godt træt

 

Deltagere

Begge sjakmedlemmer skal være fyldt 15 år på første løbsdag.  Hvis en eller begge deltagere i sjakket er fyldt 24 år på første løbsdag, deltager sjakket som et Oldboyssjak.
Alligatorløbet har følgende 2 klasser:

 • Konkurrence-klassen – hvor begge er mellem 15 og det fyldte 23. år
 • Old-Boys klassen – for de sjak, hvor det ene eller begge er fyldt 24 år. Her er ingen øvre aldersgrænse.

For deltagere i konkurrenceklassen præmieres endvidere sjak inden for nedenstående kategorier:

 • Pige-klassen: for sjak der (surprise) kun består af piger
 • Mix-klassen: for blandedes sjak
 • Newcomers: for 2 førstegangsdeltagere

Begge deltagere i et sjak skal være medlem af et spejderkorps for at kunne deltage.

Et Alligatorløbssjak består af 2 personer hverken mere eller mindre. Du kan ikke deltage alene og I kan ikke være flere end to. Hvis din makker bliver syg kan du finde en anden, men det skal meddeles Allikom hurtigst mulig. 

Udstyr, materialer og værktøj

Vær opmærksom på at den er en del obligatorisk sikkerhedsudstyr som alle sjak skal medbringe. Sikkerhedsudstyr kan blive kontrolleret, og I kan blive udelukket fra start, hvis det ikke er i orden. Herudover vil være en mængde proviat, værktøj og udrustning som I også skal medbringe. 
Husk at medbringe pas eller anden gyldig legitimation til indrejse i Sverige. Medbring også det blå sygesikringsbevis.

Præmier

Der er flotte præmier til bedste sjak i de forskellige klasser, Præmierne er venligst sponsoreret af Spejder Sport.

 • Konkurrence: Lækre økser med indgravering, samt retten til at opbevare vandrepræmien: Alligatoren
 • Oldboys: En kniv med indgraveret ”Olli”
 • Pige: En kniv med indgraveret “Kvali”
 • Mix: En kniv med indgraveret “Allix”
 • Newcomers: En kniv med indgraveret “Ally”

Max 75 sjak

Der er en deltagerbegrænsning på 75 sjak. Vi vil gerne skabe et godt flow i løbet og undgå for megen ventetid uden alt for mange logistiske udfordringer. Hvis man vil være sikker på en plads, er det derfor en god idé at tilmelde sig med det samme. 

Begrænset antal oldboys-pladser

Frem til 1. januar er der en begrænsning på 20 oldboys-pladser. Herefter er evt. ledige pladser frit tilgængelige for alle. Dette har vi gjort i et forsøg på at få flere konkurrencesjak med på arrangementet.

Afbud

Er et sjak så uheldige, at de er nødt til at melde fra til Alligatorløbet, skal vi have det af vide hurtigst muligt. Så vidt mulig vil vi gerne hjælpe med at tage sjak ind fra ventelisen, men jo tættere vi kommer på løbsstart jo vanskeligere er det af finde et nyt sjak. Vi har derfor følgende regler for afbud.

Hvis vi ikke kan tilbyde pladsen til et andet team kan vi refundere deltagergebyret efter følgende regler:

 • 100% – Indtil 3 uger før første løbsdag kan du melde fra og få hele jeres deltagerbetaling tilbage
 • 50% – Indtil 2 uger før første løbsdag kan du melde fra og få halvdelen af jeres deltagerbetaling tilbage.
 • 0% – Under 2 uger før første løbsdag tilbagebetaler vi ikke deltagerbetaling.

Første løbsdag regnes som lørdag kl 14:00. Afbud skal ske skriftligt med tydelig angivelse af teamnavn og nummer.

Husk at det er muligt at overdrage sin plads ved at ændre et eller begge sjak-medlemmer. Det er muligt at lave ændringer i et sammensætningen af et konsulentteam helt frem til løbsstart. Allikom skal altid have besked, hvis I ændrer i sjakket.