Allikom

Allikom (komiteen) er betegnelsen for løbsledelsen, der har ansvaret for

  • historiemæssige ramme
  • fysisk placering af poster
  • post beskrivelser
  • administrativ opdatering
  • websiden

Allikom er på valg ved det årlige evalueringsmøde, der afholdes fredag efter løbet, centralt i København. Her opfordres specielt vinderne, men også andre til at tage en tørn i Allikom.

Allikom har idag 9 medlemmer, der alle er gamle spejdere, der enten har deltaget i løbet, flere sågar vundet det, eller også flere års erfaring med at arrangere poster på løbet.
Kontinuiteten i Allikom sikrer et godt beslutningsgrundlag, en ekstrem viden om lokaliteter på Söderåsen samt at løbets succesfulde ideegrundlag bibeholdes.