Generelt om pointsystemet

Dette er en overordnet gennemgang af pointsystemet for Alligatorløbet. Gældende pointsystem udleveres altid til deltagerne før løbet.

Pointoversigt

point.jpg

Løbspoint:
består af 2 komponenter: a) hastighedspoint og b) postbesøgspoint.

Hastighedspoint:

(Max = 105 pt.) gives for jeres gennemsnitshastighed, der beregnes således:

(distancenat + distancedag):(tidnat + tiddag)

Distancen:
Afstand tilbagelagt i luftlinie mellem posterne, afbrydes hvis der springes en post over. Dagsdistancen: Beregnes fra post 7, uanset hvor der overnattes.

Tiden:
Beregnes fra løbets start (natetape) og kl. 07:00 (dagsetape). Standses ved ankomst til post 7 (nat) eller post 12 (dag), kun hvis pågældende etape er 100 % fuldført.
Ellers beregnes tiden til de pågældende etapers sluttidspunkt. (kl. 07:00 og 14:00).

Tids-kompensation:
for ventetid på posterne gives ikke; arbejd i stedet for på den gennemgående opgave.

Post besøgspoint:
(Max.= 100 pt.) For hver post, der besøges og ankommes til inden lukketid, uanset om nogle springes over, gives 10 point. Gælder dog ikke ekstraposten.

Postarbejde:
Der gives point for alt udført postarbejde., uanset om poster er blevet sprunget over.

Bedømmelsetid:
På natetapen bedømmes opgaver indtil 30 min. efter postens lukketid, hvis ankomst til posten er sket rettidigt. På post 7 bedømmes til kl 07:30. På dagsetapen vil I blive sendt direkte til Gillastugan efter lukketid.

OBS! Det gælder for alle pointberegninger, at et lavere postnummer skal være besøgt
før et højere – fx 4 før 7 osv.