Ingen brug af GPS og egne kort

Orienteringen er en væsentlig del af Alligatorløbet – og vi arbejder hele tiden på, at holde udfordringerne på et niveau, så vi fortsat kan fremstå som det sejeste og mest udfordrende løb i spejderregi. For at gøre orientering mest muligt udfordrende har det siden Alligatorløbet 2011 ikke været tilladt at anvende GPS på løbet.

ALLI = UDEN BRUG AF GPS

Det er således forbudt at BENYTTE GPS på Alligatorløbet. Vi ser det som en gentlemanaftale, at deltagerne ikke benytter GPS. Hvis det observeres, at et sjak anvender GPS vil sjakket omgående blive diskvalificeret fra løbet. 

Det er tilladt at anvende fx et løbeur som tracker mhp efterfølgende analyse af egen indsats (eller mangel på samme). Informationen må ikke anvendes undervejs. 

Fra 2017 er dette yderligere skærpet. For at stille alle deltagende sjak mere lige og for at kunne give endnu mere orienteringsmæssige udfordringer er det ikke længere tilladt at medbringe nogen form for kortmateriale. Det gælder både papirkort og kort i digital form. Nødvendigt kortmateriale vil blive udleveret enten på forhånd eller undervejs i løbet.

ALLI = INTET MEDBRAGT KORTMATERIALE

Vi ønsker jer mange fornøjelige og orienteringsmæsigt udfordrende stunder.

ALLIKOM, 2016