Generel instruktion

Dette er en generel instruktion til potentielle deltagere på Alligatorløbet. Den er vejledende og kan uden varsel ændres. Gældende instruktion vil altid udleveres til deltagerne ved løbets start.

Tidskema

tidsskema.jpg
NATETAPEN: Ved ankomst til natposterne (post 1-6) efter lukketid, eller hvis posten ikke er forladt senest ved lukketid skal man “overnatte” på den pågældende post. Efter overnatning må ingen poster forlades før kl 07:00. Hvis I er ankommet før lukketid til en natpost kan I få bedømt løste opgaver indtil 30 min. efter lukketid, men husk at så kan I ikke gå videre før end efter kl.07:00.
På post 7 kan I få bedømt opgaver indtil kl. 07:30.

Natetapen/Splittider: For at få flest hold så langt frem i løbet som muligt, arbejdes der med splittid på post 2 og 4 – (se ovenstående tidsskema). Man springer altså post 3 og 5 over efter de anførte tidspunkter. Dette har konsekvenser for hastighedspoint, men ikke for point for besøgte poster eller postarbejde. Hvis man er træt på et tidligt tidspunkt og ikke orker mere, opfordrer vi alligevel til at fortsætte til overnatningsposten (post 7).

DAGSETAPEN: Startes fra alle poster kl 07:00 ved at der gås til den første dagspost (post 9). Der kan ikke startes fra post 8. Ved poster på dagetapen går I straks mod Gillastugan efter lukketid.
Se ovenstående tidsskema.

ORIENTERING: Der løbes efter geodætiske kort i farver (1:50.000 – ækvidistance = 5 m.). Brug sort/hvid kopien til at tegne på og andet groft. Selv om nøjagtigheden er stor på kortene, så husk at stole på jeres kompasser. Det er uvant og svært terræn for de fleste

NØDKORT: Der udleveres 1 stk med placeringen af overnatningen og Gillastugan (slutpost), samt med telefonnummeret til Gillastugan. Gem dette kort på et sikkert sted, da dette er jeres sidste nød¬foranstaltning. Hvis I er helt på den, kan ALLIKOM kontaktes på Gillastugan (tlf.:0435 910 96) garanteret bemandet fra søndag kl. 05-15:00.
Ved alvorligere ulykker ring 112 for ambulance, og giv så ALLIKOM besked. Hvis I af en eller anden årsag, beslutter jer for at tage hjem på egen hånd, skal I give OMGÅENDE besked til Allikom INDEN i starter hjemrejsen!!

NØDSTILFÆLDE: Forlad aldrig en tilskadekommet person ude i terrænet, uden at være 100 % sikker på, at du kan finde vedkommende igen samt, at han/hun kan bruge sin fløjte.
Nødsignaler “SOS” (… — …) 6 gange i minuttet hvert 3. minut. Tænd bål for at holde varmen, og for lettere at kunne findes. Søg mod nærmeste post eller beboede hus.

ADVARSEL:
Der skal af sikkerhedsmæssige årsager altid overnattes på en post. Da frostgraderne kan være lave, samt I kan være udmattede, vil vi minde jer om, at kulde og træthed kombineret med alkohol er en yderst farlig cocktail. Tilsvarende af sikkerhedsmæssige årsager skal rygsække med indhold medbringes på alle poster.