Om Alligatorløbet

Alligatorløbet er et nat- og dagløb for 15-23 årige seniorspejdere (samt oldboys). Løbet foregår i Skåne i februar måned, hvor natur og vejrlig er en udfordring for selv de garvede. Der konkurreres både på løbstiden samt på evnerne til at løse forskellige opgaver undervejs.

IMG_1741.jpg
Opgaverne strækker sig fra traditionelle spejderfærdigheder som båltænding uden brug af tændstikker over finere fransk madlavning til praktiske sysler og hjernegymnastik.

Alt sammen vanskeliggjort af, at det er nat, det er koldt og det er udendørs i februar måned.